IFFK kommer att vara ansvariga för Åländska fotbollskorpen 2018

Info gällande anmälning kommer senare.

Följ Korpen på Facebook!

Kontaktuppgifter: Jesper Josefsson, verksamhetsledare IFFK
Tel: 0457-5257167
Epost: korpenaland@gmail.com