Styrelsen 2018

Ordförande
Daniel Melander
0457-3485665

Vice Ordförande
Ove Johansson
0457-3749601

Medlem
Bengt Renfors
0457-5301446

Medlem
Johanna Renfors

Medlem
Robert Laaksonen

Suppleant
Mattias Blomqvist

Suppleant
Monica Österlund