Vårmöte 7 maj i Godbyhallen 18.30

Vårmöte måndagen den 7 maj klockan 18.30 i Godbyhallen.

Alla medlemmar i IFFK är välkomna!

Kom och påverka verksamheten eller ställ frågor till styrelsen!

Om det är något du vill ta upp på mötet så kan du höra av dig på förhand till vår verksamhetsledare Jesper på vl.iffk@aland.net så kan det läggas till på agendan.