Medlems- och aktivitetsavgift 2019

Vi på IFFK värnar om miljön och kommer i största möjliga sätt sköta vår fakturering för det nya året genom e-mail. Medlems- och aktivitetsfaktureringen har startat och vi uppmanar att man kollar sin e-mail, om man vet att denna är länkad till sig själv eller sitt barn/sina barn som är med i IFFK. Tyvärr har flera e-mail från oss verkat hamna i skräpkorgen, så kolla den.

För information om medlems- och aktivitetsavgifterna för 2019, vänligen kolla fliken ”om föreningen” – ”avgifter”. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta verksamhetsledaren på e-mail vl.iffk@aland.net eller tel. 0457-52 57 167.