Hjälp IFFK att utvecklas

Du som förälder/vårdnadshavare, aktiv, ledare eller har någon annan roll kan hjälpa föreningen att fortsätta med det vi gör bra, sluta/förbättra det som inte fungerar eller komma med helt nya ideer genom att svara på denna korta webbenkät. På så vis utvecklas föreningen och vi kan bli ännu bättre. Tack för att du ger ca 3 minuter av din värdefulla tid!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAc7TBrl8pjZuvCMhABc4NGaXih61o8VM9WG4V3K5-ZWjVQ/viewform?usp=sf_link