Knattesprattel 2018

Idén är att ge barn möjlighet att röra på sig och ha roligt tillsammans med andra barn i en utrustad och rymlig lokal. Knattesprattel har ingen direkt ledare utan varje vuxen ansvarar för sitt/sina barn. De första tillfällena kommer verksamhetsledaren att finnas på plats. Det kommer finnas möjlighet att ha en Facebookgrupp där vår verksamhetsledare kan bidra med idéer till lekar och aktiviteter att göra. I gruppen kan man även prata ihop sig inför varje träffa och komma på en gemensam aktivitet. Om någon vill ta rollen som “ledare” får du gärna höra av dig.

Om du är född 2012 eller yngre och vill leka med t.ex. lianer, bollar, bygga redskapsbanor, klättra i ribbstolar och allt vad en påhittig tjej eller kille kan göra i en fin gympasal så är Knattesprattel för dig!

Vårterminen 2018: Varje måndag klocka 18.00 – 19.00 är det Knattesprattel i GHS gympasal. Första tillfället är 12 februari. OBS. Med undantag från sportlovsveckan 19 februari. Andra tillfället är alltså 26 februari.

Kostnaden är medlemsavgift 15€ för en termin och aktivitetsavgift 30€ för andra terminen.
Vid frågor och anmälan kontakta vår verksamhetsledare på vl.iffk@aland.net eller 04575257167.