Starka Barn Idrottsskola

I samarbete med Ålands Idrott drar IFFK verksamhetsledaren Starka Barn Idrottsskola.

Varje måndag kl. 13-14 hålls en idrottslektion för elever från Källbo Skola, årskurs 3 (utomhus eller inne i Godbyhallen).

Syftet med Starka Barn Idrottsskola är få testa på en idrott tre veckor i sträck, sedan en vecka “fri” (bl.a. lekar) och sedan vidare till en ny idrott. På en termin (15 tillfällen) får eleverna testa på fyra olika idrotter.

“Starka barn är ett samarbetsprojekt mellan Ålands Idrott, kommunens fritidssektor och skola. Målet är att alla barn i åk 1-3 ska få möjlighet till en extra timme ledarledd fysisk aktivitet i veckan. Vi utmanar styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Aktiviteten är frivillig och bekostas med bidrag.”