AKTIVITETSAVGIFTER

Medlemskap 2023, Avgift per år
Per person 15 €
Per familj* 40 €

Aktivitetsavgift 2023** Avgift per år
Född 2016 eller äldre; 85 €
Född 2017 eller yngre; 45 €

*Det lönar sig att ansöka om familjemedlemskap om man är fler än 2 personer i samma hushåll som skall vara medlemmar.
**Har man erlagt aktivitetsavgiften kan man delta i alla idrottsgrenar som IFFK sköter i egen regi, fotboll, friidrott och innebandy.

IF Finströmskamraterna rekommenderar alla som deltar i föreningens aktiviteter att ha en egen försäkring som täcker idrottsskador under aktiviteterna. IF Finströmskamraterna håller inte sina aktiva med försäkring via föreningen.

Vill du bli medlem? Vänligen skicka:

Namn
Födelsetid
Adress
E-mail
Telefon nummer

till VL@IFFK.AX

Genom att skicka godkänner du att dina kontaktuppgifter sparas i medlemsregistret på IF Finströmskamraterna.

IF Finströmskamraterna upprätthåller ett medlemsregister som omfattar medlemmarnas namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsetid. Medlemsregistret används för internt bruk. Kontaktuppgifterna behövs för att du skall kunna delta i våra aktiviteter.

Ibland lägger vi ut bilder på hemsida, i sociala medier och liknande från våra aktiviteter. Om du eller ditt barn inte vill vara med på bild, vänligen kontakta verksamhetsledaren.

Aktivitetsavgiften går att få delad i rater. Vänligen kontakta verksamhetsledaren så fixar vi det!

Avgiften för medlemskapet och aktivitetsavgiften faktureras.