VERKSAMHETSLEDARNA

I organisationen finns 2 verksamhetsledare som jobbar tillsammans.

Verksamhetsledarna kan nås på telefonnummer: +358 (0)457 525 71 67

JULIA ANDERSSON

e-mail: info@iffk.ax

  • Turneringsfrågor
  • Bokning av Markusböle idrottsanläggning
  • Uppstart av nya grupper
  • Hemsida

Verksamhetsledare – Vakant (Julia)

E-mail: vl@iffk.ax

  • Träningsavgifter
  • Fakturering
  • Ekonomi
  • Sponsorering
  • Licenser

BESÖK OCH POSTADRESS

IF Finströmskamraterna
Bärvägen 5
AX-22410 Godby
Finland