Styrelsen

Ordförande
Daniel Melander
Tel: 0457-3485665

Vice Ordförande
Ove Johansson
Tel: 0457-3749601

Medlem
Bengt Renfors
Tel: 0457-5301446

Medlem
Johanna Renfors

Medlem
Emy Söderlund

Suppleant
Marie Bamberg

Suppleant
Monica Österlund