IFFK GRUNDAS 1922

2022 fyller Idrottsföreningen Finströmskamraterna 100 år. Närmare bestämt var det den 2 mars 1922 som ett antal intresserade hade möte i Breidablick för att bilda en gymnastik- och idrottsförening i Finström. Föreningens första styrelse som lade grunden till den fina förening vi idag stoltserar med bestod av:

Georg Danielsson, ordförande
Johan Jansson, viceordförande
Valter Våge, sekreterare
Karl Jansson, kassör

Man bildade en gymnastikgrupp, skridskotävling anordnades och en friidrottstävling på Svartsmara sandplan som rustats upp för att bli tävlingsbana under 1922. Man var väldigt aktiva under sitt första år.

Vill man läsa mer om detta och de första 75 åren i IFFKs historia finns en bok, IFFK 1922-1997 ”En liten förening med en stor historia” som är sammanställd av Fredrika Sundberg. Boken gavs ut med anledning av IFFKs 75års jubileum. Vi siktar på att ha de resterande 25 åren sammanställda till slutet av 2022 så att man digitalt kan ta del av IFFKs 100-åriga historia.

Vi kommer att fira att föreningen fyller 100-år under hela 2022 och lägga ut lite tillbakablickar, profiler och historier under året och göra mycket annat. Har du en historia värd att nämna, hör av dig till våra verksamhetsledare Julia och Alle!

Utdrag ur ”IFFK 1922-1997 En liten förening men en stor historia”